Skip to content Skip to footer

Es diu energia renovable a l’energia que s’extreu directament de recursos naturals inesgotables (el Sol, el vent, l’aigua, …)

Un panell solar, o placa solar, és un generador que pertany al grup d’energies renovables i aquests dispositius transformen la radiació solar en energia elèctrica (panell fotovoltaic) o en energia tèrmica (panells tèrmics).

Per resumir, es podria dir que hi ha dos estils d’autoconsum: el sistema aïllat i el sistema de connexió a la xarxa.

 • El sistema aïllat està totalment desconnectat de xarxa ja que, no presenta cap contracte amb cap comercialitzadora o distribuïdora. El consum que tinguem serà 100% creat per nosaltres mateixos. Normalment aquest tipus de sistema disposa de bateries i de un sistema de generació auxiliar.
 • El sistema de connexió a xarxa és separa en dos grups: Autoconsum amb injecció 0 i autoconsum amb abocament a la xarxa de distribució.
  • Autoconsum amb injecció 0 és aquell que no injectem energia a la xarxa, i l’energia que es genera s’autoconsumeix instantàniament.
  • Autoconsum amb abocament a xarxa és aquell sistema en el que enviem els excedents d’energia a la xarxa. És pot fer a través de dos maneres:
   • Balanç net, que vol dir que no hi ha compensació econòmica i permet abocar l’energia d’excés a la xarxa amb la finalitat de poder aprofitar l’excés en un altre moment. (Mesura adoptada a l’UE, menys a Espanya de moment.)
   • Venda a la xarxa, és aquell sistema en el qual és fixa un preu per l’energia abocada a la xarxa. 

Tot està dintre de la normativa del RD900/2015 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció d’autoconsum i el RD842/2002 que regula les condicions tècniques i de seguretat de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Mienerg s’encarrega de gestionar tots els tràmits per demanar els permisos amb les administracions competents. Des de la realització de projectes fins la certificació final de l’obra passant per les sol·licituds de les ajudes corresponents.

Segons la instal·lació escollida i les bonificacions i/o subvencions proposades per cada població, l’amortització pot ésser des de 3 anys fins a un màxim de 10.

Des de MIENERG garantim un correcte ancoratge a totes les instal·lacions proposades, on aquests suports han sigut escollits meticulosament per anular una sobrecàrrega negativa gràcies a la seva força de subjecció i característiques contra les capacitats més adverses de la calor, vent i pluja.

Per donar una correcte valoració i proposar el kit que millor s’adapti a cada particular, s’ha de fer un estudi energètic tenint en compte el consum actual amb l’empresa distribuïdora o comercialitzadora, i acte seguit veure el consum habitual de l’habitatge.

També s’ha de tenir present l’objectiu final del consumidor, és a dir, no és el mateix voler tenir una reducció a les factures de llum, que voler desconnectar-se totalment de les companyies elèctriques, en aquest últim cas, per exemple, hauríem de proposar instal·lar bateries que emmagatzemen l’energia residual del dia, per poder aprofitar-la a la nit.

Per a que la producció solar tingui el millor rendiment hem de tenir en compte 3 coses:

 1. Orientació al Sud
 2. Inclinació d’entre 25º – 35º respecte l’horitzontal
 3. No tenir ombres

No obstant, pocs habitatges presenten condicions del 100% òptimes, amb una correcta valoració de com instal·lar els equips significaria no perdre més d’un 10% del potencial de la instal·lació.

 • Independència de pujades de cost de l’energia i les companyies elèctriques
 • Energia neta, lliure de CO2 que ajuda a la sostenibilitat del nostre planeta.
 • Electricitat al marge dels talls de llum
 • Estalvi dràstic dels costos de l’energia
 • Amortització de la inversió en un termini de 3-10 anys
BLOG

Últimes notícies

Skip to content