Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Tractament d’aigües

Osmosi
Consisteix en un sistema de purificació per mitjà de 5 etapes de filtració. D’aquesta manera s’aconsegueixen eliminar el 99% d’elements i substancies contaminants com compostos orgànics, metalls pesats i bactèries. S’instal·la sota la pica.

Descalcificació
El descalcificador protegeix de la formació de incrustacions de calç contribuint a millorar el rendiment de les canalitzacions, accessoris i electrodomèstics. L’aigua descalcificada també millora la higiene personal i a la cocció dels aliments.

Desincrustant
El desincrustant és un sistema 100% ecològic sense sals ni químics. Per mitjà d’impulsos elèctrics impedeix la cristal·lització de la calç i l’òxid a les canonades allargant la vida útil d’accessoris i electrodomèstics. El temps d’instal·lació és de 10-15 minuts.

O3 Oxigen Actiu
El sistema amb oxigen actiu per netejar la roba de la rentadora amb aigua freda i sense detergents. És un filtre que s’instal·la, molt fàcilment, abans de la rentadora i esterilitza i suavitza l’aigua.

Skip to content