Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Energia solar tèrmica

L’energia solar tèrmica consisteix en aprofitar la radiació provinent del Sol per escalfar un líquid que circula a través del captador solar, per tal d’obtenir aquest mateix fluid o un altre adjacent, a la temperatura elevada desitjada.

Aigua Calenta Sanitaria (ACS):
És el mètode més comunament utilitzat en aplicacions d’energia solar per a habitatges. Consisteix en donar una cobertura elevada en els punts d’aigua calenta sanitària de l’habitatge, reduint el consum del sistema convencional utilitzat, podent anul·lar en un llarg períodes de l’any.

Directa: El captador transmet l’energia calorífica de la radiació al fluid augmentant la temperatura i disminuint la densitat del mateix. D’aquesta manera es crea una circulació natural per causa de la diferencia de temperatura, sempre que l’acumulador estigui a més altura que el col·lector.

Forçada: En aquest cas la circulació del fluid del circuit primari es realitza amb bombes. Aquest fluid passa la seva energia calorífica a un intercanviador ja que el fluid del circuit primari porta anticongelant.


ACS + Calefacció: En aquest tipus d’instal·lació, es dóna una cobertura total en l’aigua calenta sanitària de l’habitatge, i també es dona un suport a la calefacció, reduint l’esforç i el consum dels equips convencionals.

Skip to content