Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Energia solar fotovoltaica
L’autoconsum és legal, i també amb bateries. Els consumidors amb potència inferior a 10kW estan exempts de pagar el Peatge al sol. La instal·lació fotovoltaica és molt senzilla i es realitza en pocs dies. D’aquesta manera passes de ser consumidor a generador de la teva pròpia energia. Fotovoltaica Autoconsum: A partir d’un estudi del seu consum dimensionem una instal·lació. L’energia que produeixen els panells solars es consumeix directament, i quan els panells solars no produeixen (no hi ha radiació solar suficient) es pot continuar consumint electricitat gràcies a la xarxa elèctrica. Son les instal·lacions que més realitzem.

Fotovoltaica Bateries:
Donat que en un habitatge el principal consum es produeix en hores que no coincideixen amb les de màxima radiació solar, es pot instal·lar bateries que acumulin l’excedent d’energia solar per al seu consum durant la tarda i nit.

Fotovoltaica Aïllada:
En aquest cas son necessàries posar bateries ja que els habitatges no estan connectats a la xarxa de distribució elèctrica i tota l’energia que no sigui consumida s’emmagatzema.

Skip to content