Skip to content Skip to footer

Aerotèrmia

L’aerotèrmia és una solució renovable que permet satisfer les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta, de manera econòmica i respectuosa amb el medi ambient.

Els sistemes d’aerotèrmia són bombes de calor que extreuen l’energia ambiental continguda en la temperatura de l’aire, fins i tot sota zero, i la transfereix a l’habitació o a l’aigua corrent, a través de radiadors, sòl radiant, entre altres. Això s’aconsegueix mitjançant el cicle termodinàmic que utilitza un gas refrigerant comprimit a baixíssimes temperatures per a extreure calor de l’aire exterior.

El funcionament bàsic d’un sistema d’aerotèrmia és el següent:

  1. Captació d’energia: El sistema d’aerotèrmia captura l’energia tèrmica present en l’aire exterior mitjançant un evaporador. Aquest evaporador conté un refrigerant que absorbeix la calor de l’aire ambient.
  2. Compressió del refrigerant: El refrigerant absorbit per l’evaporador es comprimeix a alta pressió per mitjà d’un compressor. Això augmenta la seva temperatura.
  3. Transferència de calor: El refrigerant comprimit i calent, passa a través d’un bescanviador de calor, on cedeix la seva calor al sistema de calefacció, aigua calenta sanitària o al circuit de refrigeració, segons sigui necessari.
  4. Expansió i retorn: Una vegada que el refrigerant ha cedit la seva calor, s’expandeix en una vàlvula d’expansió i torna a l’evaporador per a començar el cicle novament.

Aquest procés permet aprofitar l’energia tèrmica de l’aire exterior per a escalfar l’interior d’un edifici a l’hivern i refredar-lo a l’estiu. A més, l’aerotèrmia és una forma eficient d’obtenir aigua calenta sanitària, ja que utilitza la mateixa tecnologia de bomba de calor per a escalfar l’aigua.

L’aerotèrmia és considerada una tecnologia respectuosa amb el medi ambient, pel fet que no emet CO₂ directament i la seva eficiència energètica pot ser alta, especialment en comparació amb sistemes tradicionals de calefacció que fan servir combustibles fòssils.

La instal·lació de sistemes d’aerotèrmia compten amb diversos avantatges tant per als propietaris, com per a la societat i el medi ambient. Et comptem algunes d’elles:

    • Ofereix un alt nivell d’eficiència i rendiment.
    • Permet reduir les emissions i el consum d’energia.
    • Facilita que puguis estalviar a les factures després del desemborsament inicial i té utilitat durant tot l’any.

A més, cada vegada més hi ha programes de subvencions i ajudes disponibles per a la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia, la qual cosa suposa reducció de la inversió inicial.

En conclusió, l’aerotèrmia representa una solució renovable i sostenible per a satisfer les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta de manera econòmica i respectuosa amb el medi ambient.

Leave a comment

Skip to content