Clausula de Contacte Web

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del que és responsable MIENERG.  Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva sol·licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 6 de la L.O.P.D. vostè atorga consentiment inequívoc a MIENERG perquè procedeixi, al tractament de les dades personals facilitades

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, tot indicant les seves dades personals a Carrer de Mosquerola, 35, 17180 Vilablareix o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@mienerg.com.